Pirminis profesinis mokymas

 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos policijos mokyklos kursantai mokosi pagal 1 metų trukmės Policininko modulinės profesinio mokymo programą (valst. kodas 440086151), patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 5-V-591 (PDF),(programa)

 

Asmeniui, baigusiam Policininko modulinę profesinio mokymo programą ir nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama policininko kvalifikacija ir išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.


LT EN
Home   Sitetree   Email   Print   Access  

Naujienos