Naujienos

04.17 | ATVIRŲ DURŲ DIENA LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOJE

2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos policijos mokykloje (toliau – Mokykla) vyko Atvirų durų diena, į kurią susirinko asmenys, besidomintys policijos pareigūno profesija, Lietuvos policijos mokyklos bendruomenė, policijos pareigūnai iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei iš Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras".

04.14 | Mokymai Viešosios policijos tyrėjams (apylinkės inspektoriams)

2014 m. balandžio 8-11 d. Lietuvos policijos mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal specialių mokymų modulių programą „Viešosios policijos tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) veikla“ modulio „Analitinių, organizacinių ir bendradarbiavimo gebėjimai“ (toliau – Kursai).

04.11 | 2014 m. balandžio 10 d. Lietuvos policijos mokykloje įteikti įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimai.

Policininko kompetencija suteikta 34 įvadinio mokymo kursų kursantams, kurie 6 savaites mokėsi pagal Policijos pareigūno įvadinio mokymo kursų programą (pirminė grandis) ir išvyks dirbti į policijos įstaigas.

04.09 | LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOJE

Š. m. balandžio 9 d. Lietuvos policijos mokykloje (toliau – Mokykla) lankėsi Bulgarijos policijos generalinio direktorato Nepilnamečių nusikalstamumo skyriaus viršininkė Krasimira Chobanova, policijos ekspertės Desislava Tzankova, Dilyana Djukelova ir Kristina Nikolova
LT EN
Home   Sitetree   Email   Print   Access